Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Zapraszamy wszystkie firmy do skorzystania z naszych usług. Świadczymy różnego rodzaju usługi dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Od dzisiaj nie muszą Państwo się martwić czy zatrudniacie legalnie obcokrajowca. To my zadbamy o wszelkie szczegóły związane z legalnym zatrudnieniem oraz przejmiemy wszelkie obowiązki związane z uzyskaniem tytułu pobytowego.

Usługi jakie proponujemy:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt stały
  • Zezwolenie na łączenie rodzin
  • Zezwolenie na pracę typ A, B, C, D, E
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Zaproszenia
  • Rejestracja pobytu obywateli UE
  • Cofamy zakaz wjazdu cudzoziemcom
  • Relokacja obcokrajowców i ich rodzin.

Check https://japanporn.cc

Zaufali nam: