Outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing kadrowo-płacowy

W ramach outsourcingu kadrowo –płacowego Multitask oferuje szeroki zakres usług dopasowanych do klienta.  Zapewniamy pełną obsługę związaną z wynagrodzeniem pracowników począwszy od sporządzenia listy płac i prowadzenia kartotek pracowników po prowadzenie rozliczeń z właściwymi urzędami. Prowadzimy również obsługę cudzoziemców.

Zakres oferowanych usług:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
 • prowadzenie ewidencji urlopów
 • przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych (ZUS ZUA, ZUS ZWUA, itp.),
 • rejestracja i monitoring czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin i zmian nocnych,
 • rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
 • przygotowanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy
 • monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP, organizacja szkoleń,
 • monitorowanie i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe),
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • wprowadzenie danych osobowych pracownika do programu płacowego
 • obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • przygotowywanie list płac
 • naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie na życzenie Klienta wszelkiego rodzaju sprawozdań, merytorycznie związanych z obsługą kadrowo-płacową

Check bigasscasino

Zaufali nam: